hvad er et monopol

Hvad er et monopol?

Du er uden tvivl stødt på ordet “monopol” i løbet af dit liv. Det er måske allerede i handelsgymnasiet, at du er blevet bekendt med ordet? Måske kender du ordet fra “Mads og Monopolet”?

Det kan dog ligeledes være, at det er første gang, at du støder på ordet, hvorfor du søger en forklaring. Det samme kan måske gøre sig gældende med ord som “monopolistisk konkurrence” eller “kartel”. I denne artikel får du forhåbentligt svar på nogle af dine spørgsmål, da vi giver dig et overblik over, hvad de forskellige ord betyder.

Hvad betyder monopol og monopolistisk konkurrence?

Hvis du googler “monopol betydning”, kommer der et væld af forskellige definitioner frem på din computerskærm. Det kan være en ren jungle at navigere rundt i. Men hvad betyder monopol? Hvad er et monopol marked i det hele taget?

Monopol er en markedsform, der opstår, når en virksomhed er den eneste udbyder af en bestemt vare eller tjeneste. Det vil sige, at en monopolvirksomhed eksempelvis har den fulde magt til at sætte prisen på varen eller tjeneste, da forbrugeren ikke har andre alternativer at gå til. Det er desuden svært for nye virksomheder at komme ind på et marked med monopol. Monopolet er det stik modsatte af fuldkommen konkurrence.

Mellemtingen mellem det rene monopol og et marked med fuldkommen konkurrence kaldes for monopolistisk konkurrence. Her har hver virksomhed monopol på et bestemt produkt, men der eksisterer stadigvæk en tæt konkurrence, da der findes mange andre virksomheder på markedet, der udbyder et lignende produkt. Udbydernes produkter ligner derfor hinanden, men de er ikke identiske.

Monopol i Danmark

Hvilke eksempler på monopoler kender vi så fra vores eget land? Vi kan starte med at skrue tiden tilbage til 1980’erne – mere præcist 1988. I oktober 1988 sluttede et ellers mangeårigt monopol for Danmarks Radio, der havde haft monopol på at transmittere landsdækkende tv ud i de danske stuer. Monopolet sluttede endegyldigt i 1988, da TV2 kom på banen og skabte konkurrence på det danske tv-marked. I dag sidder DR og TV2 stadigvæk på den største markedsandel.

Post Danmark er endnu et eksempel på en virksomhed, der har haft monopol på en ydelse i Danmark. De har eksempelvis haft monopol på at omdele breve under 50 gram. Det sluttede dog i 2011.

Hvad er et kartel?

Du har måske hørt ordet “kartel” i forbindelse med Narkokrigen i Syd- og Mellemamerika, hvor ordet “narkokartel” ofte er blevet brugt? Nu skal det dog ikke handle om narkokarteller, men i stedet om, hvad et kartel er.

Er kartel er en ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder, der i fællesskab forsøger at begrænse den indbyrdes konkurrence på markedet. Derudover kan de deltagende i kartellet være med til at fastholde de høje priser på et marked, da de indbyrdes aftaler, hvad en vare eller tjeneste skal koste. Det hele handler i bund og grund om, at denne interne gruppe af virksomheder undergraver konkurrencen for at opnå en større indtjening.

Karteller anses for at være ulovlige, da de bryder med konkurrenceloven. Karteller er imidlertid svære at afsløre, idet de deltagende parter ønsker at holde aftalen hemmelig.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *